Hammer på Seren P. Hansens tid

OPVÆKST OG BAGGRUND
Den unge Søren Peter voksede op på Hagevej 2 - i øvrigt naboejendommen til vores "Hauregård". Han og hans bror Hans Christian voksede op i et godt hjem. Faderen døde tidligt - Søren Peter var på det tidspunkt kun 7 år gammel. Umiddelbart efter brødrenes konfirmation mistede de også deres mor. Begge drenge klarede sig angiveligt godt i skolen - og også senere i livet. Brødrene flyttede til København, hvor broderen startede et ismejeri, som Søren Peter også arbejdede i. Efter at have tjent penge nok, satte han nogle penge ind på en konto, der skulle betale for vedligehold af forældrenes gravsted på Hammer Kirkegård, og så udvandrede han til Amerika, hvor han bosatte sig i Colorado.
 
Seren P. Hansen historien om den store dansk amerikanske velgører
Den fantastiske historie om den store arv fra den amerikanske velgører Seren P. Hansen gik landet rundt i alle større aviser.
 
Hærvejens Lejrskole
Det ville nok glæde Seren P. Hansen at se det danske og amerikanske flag hænge side om side i den hyggelige festsal på Hærvejens Lejrskole. Her i forbindelse med Hammer Ungdoms- og Idrætsforenings stort anlagte banko november 2017 i anledning af foreningens 70 års jubilæum.

Seren P. Hansen - en god lokal historie

DEN AMERIKANSKE DRØM
I 1899 udvandrede den unge Søren Peter Hansen, søn af det lokale landpostbud i Hammer, til Amerika. I Amerika arbejdede den unge mand hårdt og ihærdigt og oparbejdede gennem et langt liv en solid formue på sit landbrug. Han blev aldrig gift, havde ingen arvinger og valgte at testamentere sin rørlige formue til sin barndoms skole i Hammer Sogn, som havde betydet så meget for ham som barn. Landpostens søn, der arbejdede sig op fra trange kår i Danmark til at være en velhavende farmer i Amerika, der endte med at skænke sin formue til sin gamle sogneskole. 
 
Oplysningerne stammer fra Jens Thomsens bog "Historien om Seren P. Hansen". 
 Seren P. Hansens mindesten i Hammer
Seren P. Hansen 
 
TESTAMENTET OG ARVEN
Ved sin død som 89-årig efterlod han sig en formue på en lille million. Da det første brev om arven dukkede op hos Hammer-Linnerup Sogneråd i 1962, var overraskelsen stor. Dels var der tale om et usædvanligt stort beløb - det svarede til over det tredobbelte af kommunens årsbudget. Dels var der ikke umiddelbart nogen, der var klar over hvem den store velgører var. Først efter nogen tid fandt man via kirkebøgerne frem til den unge mand, der var vokset op under jævne kår i Hammer. Man fandt ligeledes frem til et par lokale beboere, der kunne huske historien om landpostens søn.

Historien om den store dansk-amerikaner, der aldrig glemte sin barndoms skole, er interessant og kuriøs - også fordi det varede en del år, inden der var enighed om, hvad det store beløb skulle bruges til. Arven finansierede en ombygning og udvidelse af den gamle Hammer Skole til at blive en moderne lejrskole, der siden da har dannet rammen om mange lokale og internationale arrangementer og ophold. En lejrskole der til stadighed forbedres og videreudvikles. Den resterende formue forvaltes af en legatbestyrelse.

Vi vil gerne henvise til Hærvejens Lejrskoles hjemmeside - og gøre lidt reklame for et dejligt sted at leje til familiefest, højskole, teambuilding m.m. En hyggelig lejrskole tæt på hærvejen og Tinnet Krat, hvor både Gudenåen og Skjern Å har sit udspring.
 
Hærvejens Lejrskole - en levende ramme med en spændende historie.
Hauregård v Hanne Mikkelsen, Viborg Hovedvej 115, 7160 Tørring CVR 34304181  | Tlf.: Brian 2884 5094